sanators-pork-barrel-scam

Ano ang magiging sakit ng mga Senador na nakulong?

Please vote and share para makuha ang opinion ng masa! #senatorinjail #porkbarrel #porkbarrelscam –  Image from kickerdaily and philstar

Facebook Comments