After the bombardment in Sabah against Filipino Muslim Fighter, RSSA announce that the group is safe.

Image from AP.
Image from AP.

“Sabi niya (Raja Muda) may umaaligid ng jet fighter kagabi pa (Monday night). The bomb was dropped on the Malaysian’s area. Iyong area na iyon ay kung nasaan dati si Raja Muda,” said Idjirani.

“Nakubkob na iyon ng Malaysian forces. So sila na ang nanoon. So sabi ni Raja Muda, bakit ganoon? Iyon ang pinagtataka namin,” he added.

Idjirani said the incident could have been a case of “friendly fire.”

Idjirani said Agbimmudin and his men are safe and are holed up in a place far from the airstrikes.

“Hindi sila ang pinatatamaan. This could be a friendly fire incident,” Idjirani said.