Founded on October 5, 2012, the newly formed group of Filipino household service workers called “Ang Kapatiran ng Migranteng Kababaihan sa Qatar (KMK-Qatar)” under the banner of Migrante International workers vowed to advance the rights and welfare of Filipino domestic workers in Qatar and in campaigning for the implementation of the International Labor Organization’s Convention on Domestic Workers. KMK-Qatar Chairperson – Sylva Dagondon Bugarso; Vice-chairperson – Ruth Habal; Secretary-General – Gina Talidong; Vicera; Deputy Sec-Gen – Judith Maniego Licup; and Treasurer – Ana Yap.
Ang Kapatiran ng Migranteng Kababaihan sa Qatar (KMK-Qatar) during their get-together activity on October 5, 2012. During the event, migrants’ rights advocate John Leonard Monterona urged the group to work as one for the benefit of their fellow OFWs, adding: Basagin natin ang konserbatismo sa istilo at pamamaraan ng ating pag-oorganisa. Abutin ang pinakamaraming bilang ng kapwa OFWs; pukawin, organisahin, at pakilusin sila para sa karapatan at kagalingan ng OFWs at pamilya at para tunay na panlipunang pagbabago.

Migrants’ rights advocate John Leonard Monterona

Ang Kapatiran ng Migranteng Kababaihan sa Qatar o KMK-Qatar ay di pa pormal na inilunsad bilang isang pang-masang organisasyon ng mga Household service workers sa Doha, Qatar. Pero hangad ng mga nasa pamunuan na mailunsad ang pormal na pagbubuo ng organisasyon sa kagyat.

Nakilala ko sina Ate Ruth, Ate Anna, at Judith sa City Center, Doha, habang patambay-tambay ako malapit sa Starbucks papasok ng 1st floor ng nasabing mall. Yon pala kakatapos lang nila pumila para magpadala ng kanilang remittance. Lumapit sila sa bench na kina-uupuan ko. Nagkwentuhan. Ang saya nila kaya na-enganyo na din akong sumingit sa kanilang kwentuhan at nagpakilala. Duon nagsimula ang mala-telenobelang kwentuhan naming apat hanggang sa magkayaya-ang kumain sa Food Court. Duon namin itinuloy ang kwentuhan tungkol sa buhay-OFW at kalagayan ng mga Household service workers sa Doha at sa buong Middle East.

Hanggang sa naisipan naming magbubuo ng organisayon ng mga Migranteng Kababaihan sa Doha. Marami raw silang mga kaibigan na pwede pang imbitahin. Ang tanging layunin makatulong sa mga distressed at inaabusong OFWs at para isulong ang karapatan at kagalingan, di lang pagkakapatiran, ng mga Migranteng Kababaihan sa Doha.

Napagkasunduan ang regular naming meeting sa City Center tuwing Friday, same time at same place. Nabuo rin ang ideyang mag-create ng FB page ang grupo na tatawaging KMK-Qatar.

Si Ate Ruth, Ate Anna, at Judith, ang mga bago kong kapatiran na nangakong magsusulong sa karapatan at kagalingan ng Migranteng Kababaihan sa Doha, Qatar..

Tiyak akong hahaba pa ang aming kwentuhan…na may kabuluhan.

-John Leonard Monterona
Regional Coordinator, Migrante-Middle East